Sitemap   Printversie  

scharendijke.info

Menu

Home > Napoleonschuur

Napoleonschuur

De volgende stukken betreffen de informatie over de Napoleonschuur.  Als naslagwerk en informatie hebben wij de relevante stukken op deze site gerubriceerd weergegeven Hierbij is zo veel mogelijk de datum volgorde aangehouden. Door met muis over items te gaan en te klikken kunt u relevante documenten openen. 

A) Twee jpg's, foto1 van veldboeken en foto 2 van veldboeken. Plus de geschiedenis van de schuur. Dit betreft de vroegste info over de keet/schuur in het Repart en is het bewijs van de leeftijd van de Schuur. Ook is nog aangegeven in de veldboeken dat daarvoor ,in de 17e eeuw, ook al een keet op deze plek stond. 

B) Op 7 feb. 2019 werd  de motie tegen sloop van de schuur en de stemming, de motie wordt verworpen.

C) Brief 24-2 van dorpsraad aan Gemeente. 

D) Op 3 juli2019  brief gemeente aan dorpsraad, toestemming voor onderzoek naar mogelijkheid restauratie en exploitatie, uitstel sloop voor 6 maanden.

E) Brief 2juli 2019 van Boei aan gemeente met aanbod voor overleg restauratie en overname Schuur.

F) Brief 5 augustus 2019 ingediende zienswijze ( =bezwaar ) tegen sloop door Vogelwacht.

G) Verslag brainstorm overleg met organisaties voor behoud monumenten en landschap, 21 aug.2019, waarbij de randvoorwaarden voor gebruik van de Napoleonschuur /Repartschuur werden vastgesteld.

H) Plandocument van initiatiefgroep voor behoud van Napoleonschuur, 1 dec. 2019, gepresenteerd aan wethouder op 13 dec.2019

I) Persbericht van gemeente na indienen plan 12 feb.2020

J)  Open brief van initiatiefgroepen gepubliceerd in PZC.


 

 

 

26 july 2021

 

De dorpsraad keeg van de gemeente een bericht over de nieuwe subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen,  Het volledige bericht kunt u lezen ( let op datum voor 15 september)  door op de volgende verwijzing te klikken . Klik hier 

 

5 mei 2021

Vandaag kreeg de dopsraad een mail over hoe wij op Schouwen-duiveland bewuster en beter kunnen omgaan met energie. Eigenlijk werd er gevraagd naar mensen die het leuk vinden om daar mee bezig te zijn. Daarom is de vraag gesteld om het artikeltje met zoveel mogelijk mensen te delen. Het staat nu op deze site en als u Hier Klikt dan kunt u het lezen .

10 april 2021

In de wereldregio stond een artikelte over digitale mogelijkheden om met gemeente van gedachten te wisselen over de omgeving van Scharendijke. Via volgende link komt u er op, (Omgevingsvisie Scharendijke)

 5 februari 2021

Weer een leuk nieuwtje, speciaal voor de kinderen van Scharendijke. (Klik hier en lees verder)

28 december 2020 Nieuws voor ouders van schoolgaande kinderen

In December heben ouders een nieuwsbrief ontvangen rondom de Regioschool in de Westhoek met daarin een link naar een vragenlijst. Heeft u de lijst nog niet ingevuld ? Dat kan nog . Hierbij nogmaals de link  https://forms.gle/Kzi4Ar4Mi78zu2VcA

4 no vember 2020 Op de site van de Gemeente , waarop de voortgang van de projecten in de diverse dorpen wordt bijgehouden, staat een nieuwe versie voor Scharendijke. Via de volgende link kunt daar naar toe.   https://dorpsvisiescharendijke.nl/node/11

11 oktober 2020 Openbare Dorpsraadvergadering 13 oktober gaat niet door.

We hebben zojuist onderstaand bericht uitgestuurd aan de mensen die zich hebben aangemeld:

U heeft zich aangemeld voor de openbare dorpsraadvergadering van aanstaande dinsdag 13 oktober. Het risicoprofiel van de ontwikkeling rondom het  Coronovirus is helaas zodanig hoog dat wij genoodzaakt zijn de vergadering te annuleren, wij beraden ons op een digitale variant over enige tijd. Dank voor uw aanmelding en blijft u ons s.v.p. volgen.

met vriendelijke groet namens de dorpsraad Scharendijke e.o.

 Click hier voor de agenda van de dorpsraadvergadering die niet door kan gaan zie hierboven..

5 oktober 2020

Healas moeten wij de TUINTJES-rommelmarkt op 10 oktober wegens de slechte weersvoorspelling niet door laten gaan, Heel jammer want het was en is een goed inititatief. Maar "wat in het vat zit verzuurd niet"  Het idee is nu om te kijken of we in het voorjaar 2021 het opnieuw kunnen organisren. Met dank aan de initiatief nemers .

5 oktober 2020

Een van onze inwoners heeft de Provincie aangeschreven over de Recreatieverdeelweg. En kreeg heel netjes antwoord ,waarvan hij ons een kopie zond ter informatie . Waarvoor dank.. Samengevat kwam het antwoord op het volgende neer: De provincie wil in eerste kwartaal de aanbesteding doen, mits de behandeling van het onderzoek voor de natuurvergunning positief is. Daarna zal de weg eind 2021 gerealiseerd zijn. Daarnaast zal de gemeente Schouwen Duiveland de Elkerzeeseweg en Kuijerdamseweg (binnen bebouwde kom) inrichtingsmaatregelen nemen om de het snelheidsregime van 30 km per uur mogelijk te maken . Zo ook, staat er vermeld, geldt dat voor de Boutlaan. 

 

 

 

 

Adres: Stichting Dorpsraad Scharendijke

Klaverstraat 13

4322 CG Scharendijke

Tel.: 0111-671296 / 0612939273

dorpsraadsd@zeelandnet.nl

 

 

 naam plaatsen.jpg

   

 

top